Als Dorpsraad fungeren wij als tussenpersoon tussen de dorpen Hensbroek en de Wogmeer en de gemeente Koggenland. Regelmatig zitten we bij elkaar en behandelen allerlei onderwerpen die hier in ons dorp spelen. Daarnaast faciliteren wij alle DOE-teams en werkgroepen waar nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van (verkeers)veiligheid, de verhuizing van de basisschool, het meertje, koffieochtenden, etc.

Als Dorpsraad willen we naar alle meningen, zorgen en input van de dorpsbewoners luisteren. Dat is de kracht van ons platform. Via deze weg houden wij u op de hoogte van alles wat er in het dorp speelt, wat de status hiervan is en wat eventueel de (vervolg)acties zijn.

De huidige lopende dorpsinitiatieven zijn:
‘Meer bij het Meer’, DOE-team Speeltuinen en de Werkgroep Dorpsontmoetingen.

Hieronder kunt u diverse documenten, notulen en verslagen inzien:

Verslag eerste Dorpsontmoeting in de Hensbroeker Kerk d.d. 18 september 2022

Brief van de Dorpsraad aan de Gemeente Koggenland n.a.v. informatieavond d.d. 8 september 2022

Verslag informatieavond m.b.t. locatie nieuwbouw basisschool De Ark, 8 september 2022

Notulen bewonersbijeenkomst Dorpsraad, 7 juni 2022

Notulen oprichtingsvergadering Dorpsraad Hensbroek-Wogmeer, 1 maart 2022