De Dorpsraad bestaat uit zes betrokken en gemotiveerde inwoners uit Hensbroek en de Wogmeer. Wij hebben als gezamelijk doel om de dorpsgemeenschap Hensbroek-Wogmeer nog leefbaarder te maken voor iedereen. Graag stellen wij onszelf hieronder aan u voor:

Cris Bakker (voorzitter)
‘Ik wil Hensbroek en de Wogmeer graag vitaal en leefbaar houden voor iedereen. Daarnaast vind ik het heel belangrijk om als dorp een goede dorpsvisie te hebben en hou ik me graag bezig met de woningbouw, verenigingen en verplaatsing van de basisschool.’

Terry Zwagerman (penningmeester)
‘Als geboren en getogen Hensbroeker ben ik trots op de zelfredzaamheid van ons dorp. Ik zet mij graag in om de kracht van onze dorpsgemeenschap te verbinden met de vele regelingen en plannen van de gemeente en provincie met als doel om samen de leefbaarheid van ons dorp te behouden en te vergroten.’

Nicole van Stokkum (secretaris)
‘Ik vind het fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan zaken die binnen het dorp leven. Ik vind het zonde als er goede ideeën blijven liggen, omdat niemand weet waar te beginnen. Als Dorpsraad kunnen wij inwoners actief helpen met de invulling van wat zij willen en nodig hebben.’

Thomas Mak (algemeen lid)
‘De Dorpsraad is een grote uitdaging voor mij en ik leer er veel van. Ik ben echt een ‘doener’ en vind dat ik een goede brug kan slaan met de jongere dorpsinwoners. Ook voor hen is de Dorpsraad belangrijk.’

Victor de Rooij (algemeen lid)

Cobi van de Gragt (voormalig algemeen lid)
‘Ik zit niet meer als lid in de Dorpsraad, maar blijf wel graag bij deze club betrokken. Als er behoeftes zijn die spelen onder onze dorpsbewoners, dan hoop ik dat men naar mij toestapt. Zo kan ik goed functioneren als ‘doorgever’ voor de Dorpsraad en draag ik op deze manier mijn steentje bij.’