De bewonersbijeenkomst die op dinsdag 25 oktober plaatsvond in De Oude School in Hensbroek was weer een nuttige avond met 17 aanwezige dorpsgenoten. Er waren dorpsgenoten vanuit Hensbroek, de Wogmeer en de camping. De sfeer voelde goed aan, iedereen kon zijn of haar bijdrage leveren, maar er werd ook  respectvol naar elkaar geluisterd.

Deze afspraken zijn gemaakt:
➤ de notulen van de openbare vergaderingen worden gedeeld via de website van de Dorpsraad
➤ de kosten die de Dorpsraad maakt en het jaarlijkse budget moet openbaar blijven. Dit zal worden gedeeld op de website van de Dorpsraad

Er was een uitgebreide update van alle diverse projecten die nu vanuit de DOE-teams lopen:
➤ vanaf maart 2023 zullen de eerste drie speeltuinen worden gerealiseerd. Dit zijn de Roodeswerf, de Burgemeester Straathoflaan en ’t Waterweidje. Vanaf april 2023 volgt de speeltuin in de Woudrustlaan. De speeltuin in ’t Ouwe Hof staat even on hold.
➤ het DOE-team ‘Meer bij het meer’ is in gesprek over bankjes, nieuwe speelatributen, hondenpoepzakjes, kabouterpaden, een elektronische slagboom, aanlooppad vanuit de kerkweg verbreden, een blikvanger (met advies van de rapers voor de locatie hiervoor), nieuw zand en een trimparcours. Daarnaast is er vanuit hen oog voor de zg. ‘stille rapers’.
➤ de eerste Dorpsontmoeting is zeer goed ontvangen, de tweede staat gepland voor 20 november in het Wapen van Wogmeer.
➤ Cobi van der Gragt heeft namens het DOE-team ‘Hensbroeks Welkom’ uitgelegd wat zij en Marda Appelman doen (te weten: nieuwe bewoners welkom heten in onze dorpsgemeenschap met een bloemetje en informatie). Tips zijn welkom en ter plekke zijn er al twee nieuwe bewoners aangemeld.
➤ het DOE-team ‘Kerst op het Kerkplein’ organiseert die jaar zijn eerste kerstbijeenkomst. Dit vindt plaats op 17 december. Het wachten is nu op de vergunning. Iedereen is enthousiast en hoopt dat er vaker van dit soort leuke dingen worden georganiseerd.

Deze ‘dorpszaken’ zijn ook aan de orde gekomen:
➤ er is 3,7 miljoen euro voor de nieuwe basisschool begroot. Deze heeft als mogelijk nieuwe locatie het B-veld Apollo ’68. Er staat 2,6 miljoen euro gereserveerd voor de invulling van verkeersontsluitingen rondom de school, compensatie van Apollo ’68, een nieuwe gymzaal, etc. Er is besloten dat er een klankbordgroep moet komen bestaande uit leden van de Dorpsraad, omwonenden, nieuwe bewoners van het Pioenhof en het bestuur van Apollo ’68. Op de website van de gemeente staat alle info over nieuwbouwprojecten zoals deze.
➤ het feit dat de Dorpsraad heeft kunnen realiseren dat ‘eigen inwoners eerst gaan’ bij de inschrijving voor koopwoningen in het Pioenhof is heel goed ontvangen. Hier was applaus voor.
➤ er is een voorkeur voor de jubileumvlag met de hen erop als dorpsvlag. Björn en Menno gaan hiervoor bij elkaar zitten (als DOE-team Dorpsvlag) en de voorzitter vraagt t.z.t. terugkoppeling bij hun.
➤ Terry legt uit dat de Dorpsraad bezig is met het maken van een dorpsvisie. Dit neemt veel tijd in beslag, maar het is wel belangrijk en de gemeente vraagt hier wel regelmatig om.

Er werden meerdere meldingen, kritische vragen en verbeterpunten aangedragen door de bewoners:
➤ er zijn zorgen om het verkeer op het Oudelandsdijkje, dit lijkt nu wel een racebaan. Er wordt geopperd om hier een eenrichtingsweg van te maken.
➤ er is een verzoek om de Mensonidesweg te verlichten.
➤ hoe staat het met de Julianaweg qua verkeersveiligheid? Terry legt uit dat de stoep vanaf de Dorpsweg wordt doorgetrokken richting het nieuwe Pioenhof en dat er extra grastegels komen om de weg te verbreden aan de kant van Molenaar.
➤ de Kerkweg moet verkeersveiliger gemaakt worden. Is een racebaan zo met verschillende voorrangssituaties vanuit de woonwijken. Dit geeft veel verwarring. Een sluis bij de hoek van ’t Waterweidje is geopperd als mogelijkheid.
➤ er is een verzoek om het HB’tje digitaal te maken.
➤ hoe kan het gebeurd zijn dat er nieuwe woningen op het weiland naast de camping mogen worden gebouwd en niemand daar vanaf wist? Hoe is de campingeigenaar zo aan die vergunningen gekomen? Deze vergunningen zijn blijkbaar van oude oorsprong. Toch blijft het vreemd dat niemand hier niets vanaf wist.
➤ Wat zijn de ideeën voor de plek van de Ark i.c.m. de Marcuskerk? Er is nu een onveilige situatie doordat de Marcuskerk oud en van hout is.
➤ de voorzitter van de Hensbroeker Kerk geeft aan dat ze onderzoeken of de kerk bescheiden kan worden verlicht bij de wijzerplaten zodat deze in de avond en nacht goed te zien zijn.
➤ er mag meer groen cq. bloembakken in het dorp. Hier wordt mogelijk een DOE-team voor opgezet door Iris en haar buurman.


De volgende bijeenkomst voor betrokken bewoners is op 28 februari 2023 om 19:30 uur met het thema Veiligheid. Hiervoor zullen we wijkagente Sandra uitnodigen en de twee BOA’s die hier actief zijn.
Zet ‘t alvast in uw agenda!

Als u vragen heeft of iets wilt melden, dan kan dat altijd via ons e-mailadres drhensbroekwogmeer@gmail.com. Wij houden u op onze beurt op de hoogte via onze website www.dorpsraadhensbroekwogmeer.nl en Facebook (zoek op ‘Dorpsraad Hensbroek/Wogmeer’). 

Met vriendelijke groet,
namens de Dorpsraad Hensbroek-Wogmeer