De bewonersbijeenkomst die op 7 juni plaatsvond in De Oude School in Hensbroek was een mooie drukbezochte avond met 24 aanwezige dorpsgenoten. Niet alleen een hoge opkomst, maar ook een hele mooie, gemengde opkomst. Er waren dorpsgenoten vanuit Hensbroek, de Wogmeer en zelfs vanuit de camping. Wat mooi! Je kon in de lucht voelen dat er behoefte was aan deze bijeenkomst. Iedereen kon een bijdrage leveren, maar er werd ook  respectvol naar elkaar geluisterd.

Er werden deze avond verschillende zaken (meldingen en verbeterpunten) aangedragen door de bewoners:
➤ De biovergister aan de Kooijmanweg mag best weg, de omwoners hebben last van de stank. Een dorpsgenoot wist te vertellen dat de beheerders erg innovatief bezig zijn, dus we hopen dat ze zichzelf een keer willen komen presenteren aan het dorp.

➤ De bushalte bij de basisschool wordt gemist. Deze mag best teruggeplaatst worden. De buurtbus kan dan ook de Wogmeer meepakken in zijn route en hoeft dan niet meer over de Dorpsweg.

➤ Er is behoefte aan een Doe-team voor camping Holiday i.v.m. een voorstel voor permanente bewoning.

➤ Het voorstel ter verbetering van de vijf speeltuinen in Hensbroek is op 17 juni akkoord bevonden door het College van Bestuur. Dat is heel goed nieuws voor het Doe-team en ons dorp! Op 11 juni wordt het voorstel door de wethouder gespresenteerd aan de Raad.

➤ Er is geopperd om de informatievoorziening over de dorpen via een digitale nieuwsbrief te doen. Nu worden de website, Facebook en Instagram gebruikt. En het HBtje. Die laatste heeft niet iedereen. Voor een nieuwsbrief is nu (nog) geen mankracht. De dorpsraad raad aan om een abonnement op het HBtje te nemen, dat is slechts €17,50 per jaar. Mail hiervoor naar dorpsbladhbtje@hotmail.com

➤ Vanuit het HBtje was niet de wil om deze op de camping te verspreiden. Dit vindt men wel belangrijk voor meer saamhorigheid en betrokkenheid vanuit die hoek. Hierover zal de dorpsraad contact zoeken met de beheerders van het HBtje.

➤ Voor alle opmerkingen over de openbare ruimte is er een meldpunt bij de gemeente: Fixi. Alle kapotte lantaarnpalen, overvolle prullenbakken of losliggende stoeptegels etc. kun je heel gemakkelijk hier melden. Maak dus vooral veel foto’s en stuur ze op, want hoe meer mensen een klacht indienen, des te eerder doet de gemeente er iets mee. www.fixi.nl 

➤ Er wordt gepleit voor meer groen in Hensbroek. In het kader ‘iedere buur een boom’ zou Jos Schuitemaker graag zien dat er meer bomen worden geplant. Hij zal hier mogelijk samen met Jan van Schagen een Doe-team voor oprichten en hiermee aan de slag gaan. 

➤ Er zijn klachten over het kerkplein, waar auto’s teveel ‘uitsteken’. Jolanda Reus geeft aan dat het kerkplein al op de agenda van de gemeenteraad staat. Nogmaals het advies om klachten te fotograferen en via Fixi te melden.

De volgende bijeenkomst voor betrokken bewoners is op 25 oktober 2022 om 19:30 uur.
Zet ‘t alvast in uw agenda!

Als u vragen heeft of iets wilt melden, dan kan dat altijd via ons e-mailadres drhensbroekwogmeer@gmail.com. Wij houden u op onze beurt op de hoogte via onze website www.dorpsraadhensbroekwogmeer.nl en Facebook (zoek op ‘Dorpsraad Hensbroek/Wogmeer’). 

Met vriendelijke groet,
namens de Dorpsraad Hensbroek-Wogmeer

Cris Bakker, Nicole van Stokkum, Terry Zwagerman, Cobi van der Gragt, Thomas Mak en Victor de Rooy