Inleiding
Ieder jaar legt de Dorpsraad Hensbroek-Wogmeer verantwoording af aan de inwoners. Dat gebeurt middels een jaarverslag.

In maart 2022 is de Dorpsraad Hensbroek-Wogmeer officieel geïnstalleerd en is er een drukbezochte oprichtingsvergadering gehouden. In deze vergadering is het doel van de Dorpsraad uitgelegd en is er een eerste start gemaakt met het ophalen van punten die leven bij de bewoners en waar de Dorpsraad mee aan de slag kan gaan.

In dit jaarverslag worden de belangrijkste onderwerpen aangegeven waar de Dorpsraad zich mee heeft bezig gehouden in het afgelopen jaar.

Organisatie
De samenstelling van het bestuur is als volgt: Cris Bakker (voorzitter), Terry Zwagerman (Penningmeester), Nicole van Stokkum (Secretaris), Thomas Mak (Algemeen lid). In november 2022 heeft er een wisseling plaatsgevonden van enkele dorpsraadleden. Coby v/d Gragt en Victor de Rooij hebben de dorpsraad verlaten en Marouska Pronk en Alfred Botterhuis zijn beiden toegetreden als algemeen lid.

Communicatie met en naar bewoners
Onze website, Facebook- en Instagrampagina worden goed bezocht en de bewoners weten de dorpsraadleden ook goed te vinden. Belangrijke informatie wordt naast de social media ook via het HB’tje gecommuniceerd.

Er worden ieder jaar twee openbare vergaderingen gehouden. Daarnaast is er door de Dorpsraad 8 maal vergaderd.

Opgerichte DOE-teams
Het bestuur van de Dorpsraad Hensbroek-Wogmeer gaf in 2022 sturing/ondersteuning aan de volgende DOE-teams:

 • Speeltuinen

Momenteel is het plan, om 4 van de 5 speeltuinen binnen Hensbroek te realiseren, goedgekeurd door de Gemeente. De eerste speeltuin zal dit voorjaar gereed zijn.

 • Meer bij het meer

Hier word actief gekeken om meer te kunnen doen bij “het Meer”,  bv een kabouterpad, sportfaciliteiten etc.

 • Dorpsontmoetingen

Vier keer per jaar worden er op zondag koffieochtenden georganiseerd bij onze lokale ondernemers, dit zorgt voor saamhorigheid. Bij elke ontmoeting wordt er een dorpeling geïnterviewd.

 • Pioenhof

De nieuw te bouwen woonwijk, waarbij we met de projectontwikkelaar samen een aantal mooie voorwaarden hebben kunnen creëren ten gunste van de bewoners.

 • Nieuwbouw school

Hier is de Dorpsraad actief geweest in een adviserende rol t.b.v. de locatie, de samenhang van de sportvelden en sporthal.

 • Kerst op het Kerkplein

Saamhorigheid creëren na de coronajaren, een bijeenkomst om elkaar fijne dagen te wensen rondom het initiatief van de kerstboom bij de kerk.

 • Dorpsvlag

Gerealiseerd na een voorstel vanuit het dorp, hiermee laten we zien dat we trots zijn op ons dorp. Deze zijn natuurlijk nog steeds te bestellen.

 • Camping / Chaletpark

De ongeveer 300 woningen op “de camping” nu toch echt meer te betrekken bij het dorp. Dit is al 23 jaar een groot onderdeel van het dorp, het is hoog tijd om ook verbinding met deze bewoners te onderhouden.

 • Groen in het dorp

Een mooi initiatief vanuit het dorp zelf, aankleding kerkplein met bloemen, elk huis een boom planten, etc. Dit zit nog in de opstartfase.

Overige initiatieven:

 • Voorzittersoverleg
 • Welkomstcomité nieuwe inwoners
 • Dorpsvisie geschreven
 • Contact gemeente en wijkagent
 • Verkeersveiligheid

Als er naar aanleiding van bovenstaande verslag nog vragen of opmerkingen zijn horen we ze graag via drhensbroekwogmeer@gmail.com.

Cris, Terry, Nicole, Thomas, Marouska en Alfred