Op de jaarvergadering waren 21 belangstellenden aanwezig; een aantal vaste gezichten en ook een aantal nieuwe mensen. De Dorpsraad wil de volgende keer meer publiciteit geven aan haar openbare bijeenkomsten, zodat er nog meer mensen zullen komen.

Opening
Wim Zwagerman begon met het uitspreken van zijn waardering voor de Dorpsraad en gaf een mooie voorzittershamer – met inscriptie – aan de voorzitter. Een ontzettend leuk, attent en gewaardeerd kado.

Na de opening van de vergadering door de voorzitter (met een ferme klap met de nieuwe hamer), is de agenda keurig en volledig behandeld. De secretaris kreeg n.a.v. het jaarverslag geen verdere vragen. Voor de penningmeester waren er wel een aantal vragen n.a.v. de begroting en het financiële verslag.

Financieel verslag en begroting
– Cobi van de Gragt vraagt waarom er geen vergoeding gegeven kon worden toen zij een koffieochtend wilde organiseren voor haar DOE-team en de ‘stille rapers’. Nu staat er in de nieuwe begroting namelijk wel een budget voor DOE-teams.
Terry legt uit dat dit budget pas net in de begroting beschikbaar is gekomen door de verkoop van de dorpsvlaggen. Nop van Warmerdam (gebiedsregisseur van de gemeente Koggenland / n.vanwarmerdam@koggenland.nl) haakt hierop in met de mededeling dat er altijd een verzoek kan worden gedaan richting de gemeente voor dit soort zaken. Hij laat weten dat de gemeente dit jaar €50.000,- beschikbaar stelt voor kosten van alle DOE-teams uit de gemeente Koggenland. Nicole vraagt of dit wel via de Dorpsraad kan lopen om het transparant te houden. Hier reageert Nop positief op, omdat deze vergoeding alleen aan een rechtspersoon kan worden uitgekeerd.

– Er is een vraag of we niet vanuit Hensbroek Actief geld kunnen genereren.
Terry geeft aan dat dit niet nodig is, omdat de Dorpsraad van haar huidige budget goed kan opereren. Wij vinden dat het geld van Hensbroek Actief vooral in het dorp moet blijven. Nicole geeft aan dat Hensbroek Actief destijds wel de kerstboom heeft geschonken (een mooi voorbeeld van hoe het geld naar de dorpsgemeenschap gaat).

Bestuursmutaties
Victor de Rooij en Cobi van de Gragt zijn gestopt binnen het bestuur van de Dorpsraad. Twee nieuwe leden stellen zich voor: Alfred Botterhuis en Marouska Pronk. Een oplettende kijker ziet dat Marouska vanaf mei secretaris wordt en van functie ruilt met Nicole van Stokkum. Er lopen momenteel gesprekken met een aantal mensen uit de Wogmeer voor een functie in het Dorpsraadbestuur.

Presentaties DOE-teams
Er worden twee presentaties gegeven, een van het DOE-team ‘Meer bij het Meer’ en een vanuit het DOE-team Speeltuinen Hensbroek. Beide teams vertellen enthousiast en de presentaties zijn overzichtelijk en duidelijk. Bij de speeltuinen gaan we naar een afrondende fase; de speeltuinen worden in de komende maanden leeggehaald en verbeterd. Bij het meer zijn inmiddels de eerste concrete stappen gezet, maar er is ook nog een hele lijst met ideeën. Werken met zowel de gemeente als het Recreatieschap blijkt niet altijd makkelijk. Maar het team gaat vol energie verder.

WVTTK
Bij “wat verder ten tafel komt” komen de volgende vragen en/of opmerkingen vanuit de bewoners:

– Cobi geeft aan dat het DOE-team “groen in het dorp” nu al een aanvraag moeten doen bij de gemeente, omdat dit nu gepland moet worden. Zij wil hier graag terugkoppeling op.

– Cobi wil graag een terugkoppeling over de verkeerssituatie bij Notaris Appel, omdat dit voor een rare gevaarlijke situatie zorgt. Dit is in Obdam, maar mogelijk kunnen we daar eens naar kijken.

– Cobi vraagt waarom het thema Verkeersveiligheid (wat destijds is gecommuniceerd voor de jaarvergadering) niet is gevolgd. Cris legt uit dat wijkagent Sandra helaas niet kon komen. We proberen zowel Sandra als een beleidsmedewerker Veiligheid te strikken voor de volgende vergadering.

– De Fixi melding komt ter sprake. Deze werkt volgens Vanessa Appelman heel snel en gemakkelijk. Er wordt toegelicht dat de Fixi melding ook voor situaties, die een gevoel van onveiligheid geven, kan worden gebruikt. O.a. voor de kippenbrug, gevaarlijke honden die andere aanvallen en een voetpad richting de hoge brug.

– Er is een wens voor een ‘blikvanger’ bij de Ursemmerweg, Mensonidusweg en de Oudelandsdijk. De Dorpsraad gaat hiermee aan de slag.

– Er wordt gevraagd naar de status van de nieuwbouw van de school? Deze ligt momenteel wat stil, wordt geconstateerd.

– Er is onrust over de veiligheid van de Kerkweg en de T-splitsing van de Kerkweg naar de Dorpsweg. Het is tijd voor actie om deze veiliger te maken. Dit zou een actie voor de gemeente moeten zijn. Als mogelijke oplossing worden de onderbrekingen in de weg bij ’t Kruis genoemd.

De volgende vergadering is op dinsdag 3 oktober 2023 vanaf 19:30 uur in Dorpshuis De Oude School. We hopen dit keer wel met het thema ‘Verkeersveiligheid’.