Dit persbericht ontvingen wij op 11 december jl. van de gemeente Koggenland over de voortgang van de nieuwe school in Hensbroek:

De gemeente werkt aan een nieuw gebouw voor basisschool De Ark. Het proces is nu zover
gevorderd, dat de gemeenteraad op 18 december een besluit neemt over welk scenario uitgewerkt
gaat worden. Een belangrijk moment voor dit project en voor de gemeente en aanleiding om alle
Hensbroekers te informeren over de ontwikkelingen.

In 2022 heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet goedgekeurd, waardoor de benodigde
voorbereidingen en onderzoeken konden starten. Het project begon met een
locatiekeuzeonderzoek. Hieruit volgde de beslissing om de nieuwbouw van de school te realiseren op
de locatie van Apollo’68. Dit besluit, een akkoord op een investeringskrediet voor de nieuwbouw van
de school en bijeenkomst met verschillende partijen heeft eind 2022 plaatsgevonden.

Op basis van die bijeenkomst met onder andere de dorpsraad, Apollo ’68 en het schoolbestuur zijn
verschillende scenario’s besproken. In die scenario’s is verwerkt wat werd aangegeven als belangrijke
kernwaarden voor Hensbroek, de grootste knelpunten, aspecten waar Hensbroekers trots op zijn en
voorzieningen die een goede toevoeging zouden zijn voor de locatie.

Wat gaat er deze maand gebeuren?
De gemeenteraad buigt zich op 18 december over de scenariokeuze. Het voorstel aan de
gemeenteraad is om tegemoet te komen aan de wens van de betrokken partijen om in twee
voetbalvelden (gras) te voorzien én te investeren in de bestaande gymzaal. Omdat nog onzeker is of
de benodigde grond voor een tweede voetbalveld verworven kan worden, kijkt de gemeente ook
naar alternatieven. Het voornemen is de gymzaal te behouden en daarin te investeren zodat
Hensbroek een toekomstbestendig school- en sportcomplex zal hebben.

Vervolgstappen
Zodra de scenariokeuze bekend is, kan het schoolbestuur SKOWF aan de slag met het ontwerp van
de nieuwe school. In dat ontwerp wordt ook rekening gehouden met een kinderdagverblijflocatie van
Berend Botje. Bij de vervolgstappen worden direct betrokken belanghebbenden, zoals de dorpsraad,
omwonenden, de voetbalvereniging, verenigingen die gebruikmaken van de gymzaal en de
dorpsraad betrokken.

Planning
Het plan is om in 2024 de ontwerpfase, procedures rondom vergunningen, de aanleg van een
voetbalveld en voorstel inrichting van de openbare ruimte te doorlopen. De start bouw van het
nieuwe gebouw kan dan in 2025 starten.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Kijk dan op https://www.koggenland.nl/Ark
Aanvullend zal de gemeente ook via de Dorpsraad de inwoners van Hensbroek blijven informeren.