De Dorpsraad Hensbroek-Wogmeer is op 1 maart 2022 opgericht met als doel om onze dorpsgemeenschap nog leefbaarder te maken voor iedereen. Wij fungeren daarbij als tussenpersoon tussen de inwoners van Hensbroek en de Wogmeer en de gemeente Koggenland. Regelmatig zitten we bij elkaar en behandelen allerlei onderwerpen die in ons dorp spelen. Daarnaast organiseren we een ‘voorzittersoverleg’ en tenminste twee keer per jaar een openbare bewonersbijeenkomst. Daarnaast faciliteren wij alle DOE-teams en Werkgroepen waar nodig.

Als Dorpsraad luisteren we naar alle meningen, zorgen en input van de inwoners. Dat is de kracht van ons platform. Via deze weg houden wij u op de hoogte van onze aanpak en onze acties. Met vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Hieronder kunt u diverse documenten, notulen en verslagen inzien:

Notulen jaarvergadering Dorpsraad, 14 maart 2023

Jaarverslag Dorpsraad 2022

Notulen bewonersbijeenkomst Dorpsraad, 25 oktober 2022

Actie Dorpsraad: inwoners Hensbroek en de Wogmeer nu voorrang op koopwoningen Pioenhof

Verslag informatieavond m.b.t. locatie nieuwbouw basisschool De Ark, 8 september 2022

Notulen bewonersbijeenkomst Dorpsraad, 7 juni 2022

Notulen oprichtingsvergadering Dorpsraad Hensbroek-Wogmeer, 1 maart 2022