Datum: dinsdag 14 maart vanaf 19:30 uur
De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststelling notulen
 4. Jaarverslag secretaris incl. goedkeuring
 5. Financieel verslag 2022
 6. Begroting 2023
 7. Bestuursmutaties
 8. Update DOE-team ‘Meer bij het meer’
 9. Update DOE-team Speeltuinen Hensbroek
 10. WVTTK (Wat Verder Ten Tafel Komt)
 11. Sluiting vergadering
 12. Afsluitende borrel