Datum: maandag 4 maart 2024
De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag Dorpsraad
 5. Financieel verslag Dorpsraad
 6. Projecten:
  • School
  • Meer bij het meer (is er nieuws?)
  • Groen in het dorp (presentatie Iris)
  • Kerst op het plein (terugblik)
  • Dorpsontmoetingen
 7. WVTTK (Wat Verder Ten Tafel Komt)
 8. Sluiting