Dankzij goed optreden van de Dorpsraad Hensbroek-Wogmeer en constructieve medewerking van projectontwikkelaar Timpaan krijgen ‘eigen inwoners’ uit de dorpsgemeenschap Hensbroek-Wogmeer nu voorrang op een koopwoning in het nieuw te bouwen Pioenhof in Hensbroek.

Duurzame woningbouw
De Hoofddorpse projectontwikkelaar Timpaan (her)ontwikkelt het voormalige ‘Landje van Mak’ van agrarische bestemming naar woningbouw. Het nieuwbouwproject is ‘Pioenhof’ gedoopt en heeft duurzame ambities voor zowel de openbare ruimte als de woningen. De in totaal 46 woningen zijn zeer divers; zo komen er woningen voor starters, vrijstaande woningen, sociale huurwoningen, levensloopbestendige woningen, rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en zg. smartwoningen.

Eigen inwoners eerst
Het bestemmingsplan op 26 september door de gemeenteraad vastgesteld en Timpaan verwacht dat de verkoop van de woningen nog in 2022 kan starten. De Dorpsraad heeft de ontwikkelaar verzocht om, binnen de juridische mogelijkheden, een voorrangsregeling voor eigen inwoners op te nemen. Ze zijn blij dat Timpaan hier positief op heeft gereageerd en hen hierin tegemoet gekomen is. 

Er is nu een voorrangsregeling opgenomen waardoor inwoners van de dorpsgemeenschap Hensbroek-Wogmeer voorrang krijgen bij de koop van een woning in het Pioenhof. En mochten er niet genoeg kandidaat-kopers uit het dorp zelf zijn, dan hebben inschrijvers uit de rest van de gemeente Koggenland zelfs voorrang op mensen van buiten de gemeente. 

De kracht van een Dorpsraad
Bovenstaande is niet alleen een mooi resultaat, maar ook een bevestiging van de kracht van een Dorpsraad als ‘tussenpersoon’ tussen de dorpsgemeenschap Hensbroek-Wogmeer en de gemeente Koggenland (en in dit geval ook Timpaan). Zij bieden een platform en een luisterend oor voor de dorpsbewoners, gaan regelmatig met de gemeente om tafel over allerlei onderwerpen die binnen de dorpen spelen en faciliteren daarnaast alle DOE-teams en werkgroepen binnen het dorp. Voorzitter Cris Bakker: ‘dat wij dit voor het dorp voor elkaar hebben gekregen, voelt als een kers op de taart’.

Meer informatie over het Pioenhof is te vinden via www.pioenhof.nl